Newsletter

Polityka Zwrotu

1. Zgonie z ustawą z dnia 25.12.2014 Konsument może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Warunkiem uznania zwrotu jest odesłanie nieuszkodzonego produktu w oryginalnym opakowaniu. Towar nie może nosić znamion użytkowania. Przed dokonaniem zwrotu proszę o kontakt mailowy. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć otrzymany wraz z towarem paragon oraz pisemne oświadczenie o rezygnacji z zakupu. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący. Zwrotowi nie podlegają koszty transportu. Proszę o nadanie przesyłki listem poleconym i zachowanie potwierdzenia nadania. Niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki nastąpi odesłanie płatności kupującemu.
3. Zwrotowi nie podlega towar wykonany na specjalne zamówienie klienta.

4. Zwrot towaru możesz dokonać na adres os. Boh. Września 43/4 31-621 Kraków

5. W razie nieodebrania przesyłki nastąpi zwrot towaru do sklepu, a jego ponowne wysłanie będzie wymagało wniesienia powtórnej opłaty za dostawę. Zwrócony towar będzie oczekiwał na reakcję Zamawiającego przez 10 dni roboczych, licząc od dnia zwrotu przesyłki, po tym czasie należność zostanie zwrócona Zamawiającemu, a towar ponownie wprowadzony do sklepu.
6. Zamówienia realizowane są w dni powszednie. Nie realizuje zamówień w niedziele i w czasie polskich świąt państwowych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (jak na przykład podania błędnych danych adresata) lub po stronie przewoźnika.
8. Paczka przesyłana z Polski za granicę może podlegać opłatom importowym i podatkom, nakładanym przez kraj odbiorcy. Wszystkie dodatkowe formalności i opłaty zależne od ustawodawstwa kraju odbiorcy, a związane z odebraniem przesyłki z urzędu celnego leżą w gestii kupującego. Aby otrzymać bardziej szczegółowe informacje na temat opłat granicznych podatków i cła, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem celnym w kraju docelowym.